Er zijn momenteel 4 verschillende soorten fotovoltaïsche zonnepanelen op de markt in Nederland.

De meest voorkomende panelen worden gemaakt van silicium.
De monokristal en de polykristal zonnepanelen.
Glas-Glas zonnepaneel
Amorf silicium, ook wel dunne film, zonnepaneel.
Soort paneel

Polykristal

Monokristal


Amorf of dunnefilm

Glas-Glas
Prijs verhouding

Goedkoper dan monokristal

Duurder dan monokristal en Amorfkristal

Lage prijs


Duurder dan de andere soorten
Rendement

Goed

Hoog


Laag


Hoog
Het rendement van zonnepanelen wordt uitgedrukt in WP, (W)att (P)iek, bij een omgevings temperatuur van
25 graden celcius. 
Voor iedere graad celcius temperatuur verhoging verminderd de opbrengst met 0,3 procent en bij temperatuur verlaging wordt de opbrengst vermeerderd met 0,3 procent per 1 graden celcius.
Het temperatuur verschil betreft de temperatuur van de zonnecel, niet de omgevings temperatuur.
Warmte heeft dus een negatieve invloed op de zonnepanelen. Bij de montage van uw zonnepanelen houden wij hier rekening mee en zorgen voor een maximaal haalbare koeling.

In de datasheet van de zonnepanelen wordt de  temperatuurcoëfficiënt vermeld.
Voorbeeld: bij een zonnecel temperatuur van 50 graden is het verlies:
- bij een temperatuurcoëfficiënt van 0,5 procent  (50-25)* 0,5 procent is het verlies 12,5 procent van WP
- bij een temperatuurcoëfficiënt van 0,2 procent  (50-25)* 0,2 procent is het verlies 5 procent van WP

De meest gangbare panelen zijn voorzien met een 'backsheet' , de achterzijde, van EVA folie. Glas-Glas panelen zijn ook aan de achterzijde voorzien van glas. De bescherming tegen vocht is door het glas 100%. Kuststof is op den duur niet water- en luchtdicht.

Een voorbeeld hiervan is de plastic limonade-fles. Het koolzuur in de fles zal uiteindelijk door de microscopische 'gaatjes' in de kunststof ontsnappen. Deze 'gaatjes' worden gevormd door de moleculaire ruimte tussen de kunststof-cellen.
Vergelijkbaar met een mand gevuld met tennis-ballen, tussen de tennis-ballen zit een aanzienlijke  ruimte, zo is het ook met kunststof maar niet met glas.

Hierdoor gaan glas-glas panelen langer mee maar daar tegenover staat een aanzienlijk hogere aanschaf prijs.
Bifacial panelen nemen ook licht-instraling op via de achterzijde van het paneel. Dit is natuurlijk beperkt maar het komt wel tengunste van het rendement. Niet alle glas-glas panelen zijn bifacial.

Naast Co2 reductie is het netto-rendement een belangrijke factor in uw keuze. Met netto-rendement bedoelen wij de aanschaf prijs van uw PV installatie tegenover de opbrengst in kWh gedurende een periode van 25 jaar.
Door de ethisch mooiere 'Fullblack-panelen' wordt er sneller voor een Fullblack-paneel gekozen. Er is echter ook een nadeel aan de Fullblack panelen, door de zwarte kleur warmen deze sneller op dan de blauwe panelen, hetgeen een negatief effect heeft op de opbrengst (temperatuurcoëfficiënt). Wij hebben op onze website een keuze-hulp waarmee u de opbrengst van verschillende soorten panelen kunt berekenen.

Ook de wijze waarop de panelen op het dak worden gemoteerd heeft invloed op de netto opbrengst.

In ons advies zoeken wij naar een balans tussen uw persoonlijke voorkeur, kWh opbrengst en terugverdien model
Eigenschap

Ideaal voor grote oppervlaktes

Ideaal voor kleine oppervlaktes.Minder m2 nodig

Buigzaam, wordt gebruikt voor koepeldak, jachtbouw,voertuigen etc.

Langere levensduur
Na 30 jaar ca. 10 % minder verouderings verschijnselen.Indien het paneel bifacial is dan is de opbrengst over een periode van 30
ca. 5 % meer. (Niet alle glas-glas panelen zijn bifacial)