Rekenvoorbeeld

Aanschaf waarde met een netto opbrengst 14 panelen volgens offerte

5.000 euro

ex BTW

4.000 kWh

Één jaar na inbedrijfstelling heeft het systeem 3.500 kWh aan elektriciteit geproduceerd (o.b.v.Monitoring).

In de offerte stond een productie van 4000 kWh voorgerekend. Door het verrekenen van de volgende factoren kan er bepaald gaan worden of er sprake is van een reken– of designfout.

 

 

3.500 kWh

Door vervuiling verloren opbrengst.

In de loop der tijd zullen goed geplaatste panelen een maximale vervuiligsgraad van ca.10% bereiken. Uitgaande van slechts noodzakelijke reinigingen dient hierdoor een factor van 5% gebruikt te worden. 

 

4.000 kWh x 5%.

 

200 kWh

De door technische storingen verloren opbrengst.

Door een verbouwing heeft het systeem per ongeluk één week buiten bedrijf gestaan. Bij andere systemen heeft deze week ongeveer 1 % van de jaaropbrengst geleverd. We moeten dus deze 1 % bij de gemeten jaarproductie optellen.

 

3.500 kWh x 1%

 

35 kWh

Er is een dakkapel bij de buren geplaatst die nu voor schaduw op één van uw 14 panelen zorgt. Dat paneel produceert nu 10% minder per jaar ten opzichte van de andere panelen.

 

(100% / 14 panelen) x 10% = 0,71%

3.500 kWh x 0,71%

 

25 kWh

Afwijkende weersomstandigheden ten opzichte van het 10-jaars gemiddelde van de KNMI. In het jaar van de meting is de zonne-instraling volgens het KNMI 1% lager dan het gemiddelde.

 

3.500kWh x 1%

 

 

35 kWh

Totaal correctie factor die buiten de invloedt van Inextenso Solar Energy BV  liggen, en dus ook géén design of rekenfout zijn.

 

 

 

295 kWh

Opbrengst PV installatie na correctie-waarde verrekening.

 

 

 

3.795 kWh

In de offerte is een systeemproductie van 4000 kWh voorspeld.

De aanschaf prijs was 5.000 Euro ex. BTW

Dit systeem heeft een jaar opbrengst van (3.795/4000)=94,88%, dus een onderproductie van 5,12%.

Inextenso Solar Energy betaald u 5,12% van uw investering terug.

5.000 Euro x 5.12%

256,00 Euro

 

Opbrengst garantie

Bij het maken van de offerte hebben wij middels een berekening een voorspelling gedaan over de  productie van uw PV installatie, feitelijk hebben wij uw financiële voordeel berekend. Indien door ons een fout is gemaakt waardoor de productie dus lager uitvalt, dan komt dat voor uw rekening én is uw investering minder rendabel dan verwacht.  Om dit te voorkomen geven wij een garantie af op de opbrengst.  Is de kWh opbrengst minder dan verwacht dan krijg u daarvoor van Inextenso Solar Energy  een compensatie. Zo bent u verzekerd van het rendement op basis waarvan u bij ons een PV installatie heeft aangeschaft.

1 -Wat wordt er door de Opbrengst Garantie gedekt?
Door deze garantie bent u gedekt tegen de underperformance van uw zonnepanelen-systeem. Een lagere jaaropbrengst (o.b.v. de monitoring) als gevolg van een reken– en of designfout van Inextenso Solar Energy BV zal hierdoor volledig gecompenseerd worden.

2 -Geldigheid van de garantie.
U heeft het recht gebruik te maken van deze  opbrengstgarantie gedurende een periode van 60 dagen, gerekend vanaf 1 jaar na operationele inbedrijfstelling (eerste meetdata van de monitoring).

3 - Hoe wordt er bepaald of en voor hoeveel under opbrengst u gecompenseerd dient te worden?
De “garantiemeting” wordt gedaan door middel van het monitoring  systeem.
We verkrijgen hierdoor de “garantiewaarde”. 
Door resititutie wordt de in de offerte beloofde verhouding tussen investering en opbrengst gewaarborgd.
U behaalt altijd het beoogde rendement. Inextenso Solar Energy BV staat hier 100% garant voor.