Omvormers
De elektrische spanning van de zonnepanelen is gelijkstroom (DC), in huis gebruiken wij wisselstroom (AC). Dit betekend dat wij de stroom van de zonnepanelen eerst moeten omzetten naar wisselstroom, dit is de belangrijkste taak van de omvormer.
Behalve deze belangrijke functie, heeft de omvormer ook nog een aantal andere functies.
- Alle opgewekte stroom gaat door de omvormer, door monitoring van de omvormer weten wij wat de dagopbrengst is van de  
   zonnepanelen.
- De omvormer regelt ook allerlei veiligheidsfuncties en maakt eventuele storingen in het systeem zichtbaar.
- Nog een belangrijke taak van de omvormer is het optimaal regelen van de verhouding tussen spanning en stroom
   (Volt en Ampere)  om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit het zonlicht. Dit regelen tussen spanning en stroom wordt
   gedaan door een ingebouwde MPP-tracker (Maximum Power Point). Omvormers kunnen meerdere MPP-trackers hebben.

Licht instraling

Watt

 Volt

Ampère

MPP tracker

100%

 300

 36

 8.3

 

 75 %

 225

 27

 8.3

zonder correctie van de MPP tracker

75 %

225

34.6

6.5

na correctie door de MPP tracker

MPP-Tracker
De functie van een MPP tracker is de beste balans uitrekenen tussen Volt, Ampères en Weerstand
Het berekenen gaat volgens de wet van Ohm (u= i * r)  en  (p= u * i)
waarbij p= Watt, i= Ampère, u=Volt r=weerstand, deze staan altijd in verhouding met elkaar
Voorbeeld 1:
U heeft thuis 230 Volt en een zekering van 10 A, dan kunt u maximaal apparaten gelijktijdig in gebruik nemen met een gezamelijk Watt 
van 230V*10A=2300 watt, verbruiken de apparaten meer dan 2300 Watt, dan zal de zekering uitschakelen

Voorbeeld 2:
230 Volt maar nu met een zekering van 16A, dan kunt u apparaten gelijktijdig in gebruik nemen met een gezamelijk Watt
van 230V*16A= 3680 Watt, verbruiken de apparaten meer dan 3680 Watt dan zal de zekering uitschakelen.

Voorbeeld 3: 110V*16A = 1760 Watt

Voorbeeld 4: 400V*
8A= 3200 Watt, als we de waarde van Ampères zouden veranderen met een gelijkblijvende waarde van Watt, krijgen we dus 3200 W / 4A = 800 Volt.

Als een zonnepaneel van 300Watt minderlicht ontvangt dan gaat de waarde van Watt en dus ook de waarde van Volt omlaag, tenzij we de waarde van Ampères gaan beinvloeden. In de onderstaande tabel zien we dat de MPP tracker de waarde van Ampère heeft gewijzigd met als resultaat dat de waarde van Voltage omhoog is gegaan. En dat is wat we nodig hebben, een hoog Voltage om maximum rendement te krijgen.
Optimizers
In feite is de optimizer te vergelijken met de MPP-tracker van een omvormer, met dit verschil dat de berekening per zonnepaneel is ipv de complete string. Ingeval van schaduw wordt dan ook meestal overgestapt naar een installatie met optimizers. Doordat op ieder paneel een optimizer gemonteerd moet worden (ook op de panelen welke geen hinder ondervinden van de schaduw) is de installatie aanzienlijk duurder. Nadeel is de hogere aanschaf prijs en elk apparaat in een stroom-circuit geeft een weerstand in de doorvoer van spanning, de optimizer consumeert dus ook weer energie (Watt).
Sinds december 2019 zijn er nieuwe optimizers op de markt en is het niet meer noodzakelijk om elk paneel te voorzien van een optimizer. Alleen de panelen met schaduw worden voorzien van een optimizer, informeer bij ons voor deze nieuwe technische oplossing.
Micro-omvormers
Hierbij wordt op elk zonnepaneel een mini-omvormer gemonteerd en wordt de gelijkstroom (DC) direct omgezet naar wisselstroom (AC). De aansluiting van de mini-omvormer gaat direct naar het net in de meterkast. Voordeel is het hoge rendement, het nadeel van deze configuratie is de hoge aanschafprijs en het voorbereid zijn op toekomstige opslaan van stroom in accu's. Accu's kunnen alleen opgeladen worden met gelijkstroom, zonnepanelen geven gelijkstroom(DC) de micromvormer maak er wisselstroom (AC) van en daarna moeten we terug naar gelijkstroom (DC) om de accu's op te laden....
Onze adviseurs berekenen de juiste keuze van omvormers, optimizers en hebben als doel een installatie op te leveren waarbij het verschil tussen bruto en netto opbrengst zo klein mogelijk is en in balans met uw investering.
De MPP tracker van de omvormer berekend de waardes Volt, Ampères en Weerstand van alle zonnepanelen in dezelfde string (groep)
Meerdere MPP-trackers .maken het mogelijk om het totaal aantal zonnepanelen onder te verdelen in meerdere groepen, een goed voorbeeld hiervoor is de Oost-West opstelling. Stel dat u 10 panelen heeft op de oost-zijde en 10 panelen op de west-zijde van uw dak, de ochtend zon straalt alleen direct op de oost-zijde dus daar zit het 'ochtend' rendement, de west-zijde profiteert van de middag-zon. Indien de panelen van west en oost op dezelfde MPP-tracker (dus in 1 groep)  zijn aangesloten dan is de opbrengst niet meer dan de zwakste schakel, oftewel de oost-panelen gaan in de ochtend net zoveel stroom doorgeven naar de omvormer als de west-zijde in de ochtenduren en visa-versa. Door de twee groepen (oost en west) te scheiden middels 2 MPP-trackers wordt zowel de ochtend-straling als de middag-straling van de zon apart berekend door de MPP.
Indien er sprake is van schaduw (bijvoorbeeld de schoorsteen) dan zal de volledige groep panelen minder opbrengen. Bij zonnepanelen presteert het hele systeem zo goed als het paneel wat het slechtste presteert. Vanwege dit effect is er een 'by-pass'  ingebouwd. Deze meet de aangeleverde stroom van het vorige paneel en schakeld zonodig een gedeelte of het volledige paneel in de schaduw uit zodat de volledige stroom wordt aangeleverd bij het daarop volgende paneel. Natuurlijk heeft dit een negatieve invloed op de opbrengst van de volledige installatie
.